Popierają mnie

Komitet honorowego poparcia kandydatury prof. Andrzeja Zybertowicza do Parlamentu Europejskiego

 

1. Dr hab. Sławomir Cenckiewicz 

Historyk. W przeszłości m.in. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej oraz przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Obecnie profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz publicysta. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007). Autor wielu książek, z których ostatnie to: „Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991”, „Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005” (współautor), „Wałęsa. Człowiek z teczki”.

2. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska 

Socjolog wsi i rolnictwa, publicystka. Działaczka opozycji demokratycznej. Kierowała podziemnymi badaniami socjologicznymi prowadzonymi na rzecz „Solidarności” i organizowała jej podziemne struktury. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Była członkiem i przewodniczącą kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2007-2011. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), laureatka Nagrody Fundacji Solidarna Wieś im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego (2010).

3. Prof. zw. dr hab. inż. Józef B. Flizikowski 

Profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w dziedzinach takich jak: budowa i eksploatacja maszyn, rozdrabniacze nasion, tworzywa w recyrkulacji i środowisku. Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wiceprezes Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

4. Prof. dr hab. Piotr Gliński 

Socjolog. Zajmuje się badaniem ruchów społecznych, socjologią kultury, socjologią społeczeństwa obywatelskiego i społecznymi aspektami ochrony środowiska. Związany z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, w latach 1997-2005 kierował w nim Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest współzałożycielem i był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR. W latach 2005–2011 przewodniczył Polskiemu Towarzystwu Socjologicznemu. Przewodniczący Rady Programowej PiS.

5. Michał Grabianka 

Działacz opozycji demokratycznej. Współorganizator NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Internowany w Stanie Wojennym, po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną. Odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). W Radiu Maryja prowadzi audycje dla rolników.

6. Dariusz Jaworski 

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Działacz opozycji demokratycznej. Po wprowadzeniu Stanu Wojennego uczestniczył w zorganizowaniu młodzieżowej Grupy Niepodległość. Został aresztowany i skazany na rok więzienia przez sąd wojskowy. Działał w podziemnych strukturach związkowych, kolportował ulotki i podziemne wydawnictwa. Po 1989 roku współtwórca „Solidarności” Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym we Włocławku. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). Radny Rady Miasta Włocławek. Członek Prawa i Sprawiedliwości od 2004 roku.

7. Prof. dr hab. Marek Jerzy 

Profesor nauk rolniczych, jest specjalistą w zakresie biotechnologii, hodowli i uprawy roślin ozdobnych. Pracuje w Katedrze Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez wiele lat pracował w Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy, gdzie był między innymi prorektorem i dziekanem Wydziału Rolniczego. Wieloletni halowy rekordzista Polski w biegu na 800 metrów. Członek Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

8. Dr. hab. nauk med. Roman Kotzbach, prof. UMK 

Uczestnik strajków w sierpniu 1980 roku w Bydgoszczy. Współorganizował NSZZ „Solidarność” w służbie zdrowia w Bydgoszczy. Wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany za działalność opozycyjną w latach 80. Obecnie kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa i kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Położniczego Collegium Medicum UMK. Członek Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Prawda–Godność–Sprawiedliwość (1990), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Prezydenta Bydgoszczy (2003), Medalem Zasłużonego dla NSZZ „S” (2005).

9. Maciej Łopiński 

Dziennikarz, publicysta. Po wprowadzeniu Stanu Wojennego w efekcie negatywnej weryfikacji otrzymał zakaz wykonywania zawodu. Szkolił dziennikarzy podziemnych. Publikował książki i publicystkę w drugim obiegu oraz za granicą, w pismach emigracyjnych.  Po 1989 roku powrócił do zawodu dziennikarza. W latach 2005-2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 2007 do 2010 roku szef Gabinetu Prezydenta. W 2010 roku został współzałożycielem i przewodniczącym Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W 2011 roku został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości na posła RP. Jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

10. Maria Mazurkiewicz 

Nauczyciel języka polskiego i filozofii w Zespole Szkół Numer 10 w Toruniu. Członek Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

11. Prof. dr hab. Lech Morawski 

Kierownik Katedry Teorii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego specjalność to filozofia prawa oraz teoria państwa i prawa. Redaktor naczelny kwartalnika „Prawo i Więź”

12. Dr Piotr Naimski 

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk przyrodniczych (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN). Harcerz i komendant 1 Warszawskiej Drużyny  Harcerzy im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”. Współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Współtwórca NSZZ Solidarność. Publikował w wydawnictwach drugiego obiegu.  Szef Urzędu Ochrony Państwa w rządzie Jana Olszewskiego. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach  2005-2007. Odpowiadał w nim m.in. za dywersyfikację dostaw nośników energii do Polski. Od 2008 do 2010 roku był doradcą szefa BBN i członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP.

13. Jan Olszewski 

Członek „Szarych Szeregów”. Po wojnie publicysta, adwokat, obrońca w procesach politycznych. Współzałożyciel i współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w czasie strajków na Wybrzeżu w 1980 roku. Uczestniczył w powołaniu i zarejestrowaniu NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Oskarżyciel posiłkowy w procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki. W wolnej Polsce był trzy razy posłem. Prezes Rady Ministrów w latach 1991-1992. Od 2006 do 2010 roku był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. politycznych. W 2007 roku został szefem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. W 2009 roku odznaczony Orderem Orła Białego.

14. Dr Jan Parys 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Rektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

15. Gen. dyw. rez. Roman Polko 

Doktor nauk wojskowych w zakresie organizacji. W latach 2000-2004 dowódca jednostki GROM. W latach 2006-2007 był zastępcą, a następnie p.o. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wielokrotnie odznaczony, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

16. Wojciech Polak

Historyk, profesor Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Autor wielu publikacji z zakresu historii Polski. W latach osiemdziesiątych działacz opozycji, związany przede wszystkim z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. W latach dziewięćdziesiątych członek Porozumienia Centrum, a od 2004 roku Prawa i Sprawiedliwości. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) oraz medalem Pro Memoria (2009).

17. Jan Raczycki

Od września 1980 w „Solidarności”, w 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego. Przez całe lata 1980 działa w opozycji, wydawca i kolporter wydawnictw podziemnych. W roku 1982 więziony za działalność opozycyjną. Obecnie prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” w Bydgoszczy. Odznaczony m.in. Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2005), Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

18. Prof.zw.dr hab.med. Władysław Sinkiewicz

Kierownik II Katedry Kardiologii Collegium Medicum UMK. Przewodniczący Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

19. Dariusz Sobków 

Dyplomata, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1999-2003 Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, a w latach 2006-2008 Zastępca Szefa tej placówki dyplomatycznej. Pracował w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego. Był Konsulem Generalnym RP w Strasburgu.

20. Prof. dr hab. Artur Terzyk 

Profesor nauk chemicznych. Pracownik Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Były prodziekan Wydziału Chemii. Jego specjalności to chemia fizyczna i fizykochemia zjawisk międzyfazowych.

21. Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski 

Pracownik naukowy Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, należącego do Instytutu Technik Wytwarzania Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Kierownik Studiów Podyplomowych Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie.

22. Janusz Walczak 

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

23. Bożena Werner 

Lekarz pediatra z Torunia, chirurg dziecięcy, neonatolog.

24. Zbigniew Zelmański 

Represjonowany w okresie stalinizmu. Działacz opozycji demokratycznej. Grudziądzanin, pomysłodawca i uczestnik takich inicjatyw jak budowa pomnika Polskiego Lotnika, tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym, Członek Komitetu Poparcia Budowy Popiersia Lecha Kaczyńskiego w Grudziądzu.

25. Jacek Żurawski 

Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.

26. Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski 

Historyk i publicysta. W 1992 roku był pracownikiem Biura Ministra Obrony Narodowej ds. Planowania Polityki Obronnej, a w latach 1995-1996 pracował w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2008 roku wykłada również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Członek Rady Programowej PiS.

Leave a Reply